Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2009

नमस्ते NAMASTE नमस्ते

Νάμα νάμα νάμα νάμαστε νάμαστε
Νάμαστε ναμάστε ναμάστε να
Χάρε χάρε χάρε χαρείτε χαίρετε
Χαίρεστε χαρείτε και γειά χαρά

Άσανα ανάσα
ασάμα ανάσανα
Ασάνα ανασαίνω
ανάσανα
Ωμ, Αμην

Ασάνα ανασαίνω
Ανάσα ανασταίνω


Ευτυχισμένο και δημιουργικό να είναι το 2009!

Δεν υπάρχουν σχόλια: