Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2008

Fragile

If blood will flow when fresh and steel are one
Drying in the colour of the evening sun
Tomorrow's rain will wash the stains away
But something in our minds will always stay


- Αν ρέει το αίμα, όταν η φρεσκάδα και η σταθερότητα γινονται ενα,
και στραγγίζει στο χρώμα του ήλιου την ώρα που δύει,
η αυριανή βροχή θα ξεπλύνει τα σημάδια,
μα στο μυαλό μας πάντοτε κάτι θα μένει-

Perhaps this final act was meant
To clinch a lifetime's argument
That nothing comes from violence and nothing ever could
For all those born beneath an angry star
Let' s we forget how fragile we are

- Ίσως αυτή η τελική πράξη ήταν της μοίρας
ώστε να κάνει το επιχείρημα σταθερό, ότι
τίποτα δεν προέρχεται κι ούτε θα μπορούσε να προέλθει απ τη βία.
Γι'αυτούς που κάτω απ' άστρο θυμωμένο ήρθαν στη ζωή,
ας ξεχάσουμε, λοιπόν, πόσο εύθραυστοι είμαστε-

On and on the rain will fall
Like tears from a star
On and on the rain will say
How fragile we are

- Συνεχώς θα πέφτουν οι στάλες της βροχής
σαν κάποιου αστεριού τα δάκρυα
συνεχώς θα λένε οι στάλες της βροχής
πόσο εύθραυστοι είμαστε

Δεν υπάρχουν σχόλια: